Stemningsbilleder

Det skal jo ikke være erhvervsportrætter og produktfotos det hele. Til at skabe liv på jeres hjemmeside – eller måske på væggene i jeres lokaler – kan jeg levere stemningsbilleder, billeder af arbejdsprocesser eller små vignetbilleder.

Det foregår ved at vi sammen finder nogle af de elementer, der er typiske for jeres virksomhed og derefter bevæger jeg mig rundt og får det indfanget med mit kamera. Typisk vil det foregå i det eksisterende lys – netop for at bevare stemningen.

Neden for viser jeg et par eksempler: