Handelsbetingelser

Aftale om fotografering aftales så vidt det muligt skriftligt. Opgaven specificeres og pris aftales.

Opgaven kan inden og under udførelsen udvides efter aftale.


Prisen kan aftales til et fast løb for en bestemt opgave/tidsramme eller som en timeløn. Der også aftales en timepris for alle timer, der medgår med opgaven eller en timepris for de timer jeg er på selve settet.

Betaling finder sted umiddelbart efter fotograferingen eller inden for 8 dage efter aftale. Faktura fremsendes umiddelbart efter.

Forsinkelse i udførelsen af en opgave, der skyldes kundens forhold, er fotografen uvedkommende, og den ekstra tid faktureres til kunden.

Som udgangspunkt leveres alt materiale digitalt i aftalt opløsning til et givent formål.

Alt materiale er beregnet til den aftalte brug. Kunden må således ikke give andre tilladelse til at bruge materialet og heller ikke videresælge det.

Kunden må ikke redigere i materialet uden forudgående skriftlig aftale med fotografen.