Børn


Fra 3-13 – grænsen er flydende. Der kan skydes billeder i studiet, uden for eller hjemme hos jer. Og der kan skydes enkeltbilleder eller søskendebilleder